عید قربان

  • آگهی تلویزیونی
  • کمیته امداد امام خمینی (ره)
  • تابستان 1397

قربانی‌مان را با دست نیازمندان به پیشگاه خدا ببریم

تیزر کمیته امداد به مناسبت عید قربان کاری از راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره)

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کمیته امداد امام خمینی (ره) را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کمیته امداد امام خمینی (ره)