تحقیقات بازار تحقیقات بازار

خدمات تحقیقات بازار درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

رفتار مصرف کننده

واحد تحقیقات بازار برای شناخت مشتری و آگاهی از رفتار مصرف‌کننده به انواع تحقیقات میدانی و مطالعۀ بازار اقدام می‌کند. هرچه بیشتر مطالعه شود که چه بگوییم، هزینه ارسال پیام کاهش می‌یابد. این واحد متعهد به مطالعه، جمع‌آوری اطلاعات و شفاف‌سازی رفتار بازار است.