روابط عمومی روابط عمومی

روابط عمومی

روابط عمومی

ارتباطات موفق تنها با تبلیغات میسر نمی‌شود. جریان‌سازی خبری و حمایت از یک کمپین خلاقانه می‌تواند یک پروژه را به موفقیت برساند. ما مخاطب را با برند به طور منحصر به فرد مرتبط می‌کنیم و برای برند داستانی را خلق و آن را برای مخاطب بازگو می‌کنیم.

ما از طریق توسعه پیام، جریان‌سازی، مدیریت پیام و تعامل با افراد تاثیرگذار و رسانه‌ها، شهرت را برای برندها کسب می‌کنیم. تخصص ما، داستان‌سرایی و استفاده از این داستان‌ها برای کسب شهرت هرچه بیشتر برای برندها است.

 

• مدیریت خبر و انتشار در رسانه

• مدیریت بحران

• ایجاد خبر و جریان‌سازی خبری

• ایجاد و برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی

•تبلیغات رسانه‌های اجتماعی و پاسخ به نظرات منفی آنلاین