پیشبرد فروش پیشبرد فروش

خدمات تبلیغاتی درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

از محصول به مشتریان و به روح انسانی

پس از تأمل بسیار و صرف انرژی، محصولی با عشق در کارخانۀ شما تولید و توسط شبکه فروش توزیع می‌شود. تیم پیش‌برد فروش آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه اجازه نخواهد داد محصول شما تنها و مهجور در مغازه‌ها بماند. چیدمان مناسب محصول، تزیین محصول، آموزش فروشنده و اقلام ترویجی فروش از جمله پشتیبانی‌هایی است که در فروشگاه‌ها از محصول شما می‌شود. این کار با معرفی محصول شما به خریداران از طریق ارائه نمونه، پروموشن، نمایش محصول، ارائۀ بروشور و معرفی محصول، آموزش مصرف کننده در مورد طریقه استفاده و سایر خدمات مشتری‌مداری که در هنگام خرید رخ می‌دهد ادامه خواهد داشت.