انجمن اهدای عضو ایرانیان

انجمن اهدای عضو ایرانیان، با سابقه درخشان نزدیک به 20 ساله‌ی مؤسسین خود در امر ارتقای سیستم اهدای عضو کشور، از همان سال تأسیس، فعالیت‌های گسترده و مستمر خود را در این راستا و نهادینه‌سازی فرهنگ معنوی اهدای عضو در جامعه، آغاز نمود.

فعالیت‌های ارتباطی انجمن اهدای عضو ایرانیان

نمونه کارهای بادکوبه که برای انجمن اهدای عضو ایرانیان انجام شده است