فرش دیبا

در سال 1373 شرکت فرش اطلس دیبا با نام تجاری «فرش دیبا» تاسیس شد.

فعالیت‌های ارتباطی فرش دیبا

نمونه کارهای بادکوبه که برای فرش دیبا انجام شده است