انجمن ققنوس

انجمن حمایت از بیماران سوخته, سازمانی مردم‌‌نهاد و داوطلبانه است که برای اطلاع رسانی در جهت پیشگیری از سوختگی و نیز کمک به درمان و بازتوانی افراد سوخته, به همت جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه‌های پزشکی و اجتماعی, از سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرده است.

تمامی فعالیت‌های انجمن, با کمک نیروهای داوطلب و بدون منافع مالی انجام می‌پذیرد

انجمن ققنوس دو هدف اصلی را پیگیری می‌کند:

آموزش عمومی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از سوختگی افراد جامعه

بازیابی حفظ و ارتقای سلامت و زندگی فردی و اجتماعی افراد سوخته

فعالیت‌های ارتباطی انجمن ققنوس

نمونه کارهای بادکوبه که برای انجمن ققنوس انجام شده است