هفت و سی

شرکت «خانه همراه پاسارگاد»، 730، با هدف فعاليت در سیستم‌های پرداخت الکترونيکی داده‌ها، در ‏ارديبهشت سال 1390 تأسیس شده و هدف آن گسترش و تسهيل خدمات «سیستم پرداخت الکترونيک» ‏است. اجزای مختلف این سيستم بر پايه «مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت» اداره نظام پرداخت بانک ‏مرکزی در نظر گرفته‌شده و همچنين به گونه‌ای طراحی‌شده تا در برگيرنده طيف وسیع‌تری از انواع پرداخت ‏الکترونيک باشد.

فعالیت‌های ارتباطی هفت و سی

نمونه کارهای بادکوبه که برای هفت و سی انجام شده است