محصولات گلی

گلی از برندهای زیرمجموعه پاکسان است.

 

فعالیت‌های ارتباطی محصولات گلی

نمونه کارهای بادکوبه که برای محصولات گلی انجام شده است