سحرخیز

شرکت زعفران سحرخیز مجموعه‌ای است خانوادگی که از سال ۱۳۱۱ توسط مرحوم حاج محمد سحرخیز بنیان گذاشته شد.
 

فعالیت‌های ارتباطی سحرخیز

نمونه کارهای بادکوبه که برای سحرخیز انجام شده است