شاوما

شامپو شاوما محصول کشور آلمان و کمپانی شوارتسکوف است.

فعالیت‌های ارتباطی شاوما

نمونه کارهای بادکوبه که برای شاوما انجام شده است