شاتل

فعالیت‌های گروه شاتل هنگام تاسیس، به طور خـــاص بر روی ارائۀ خدمات دسترسی به اینترنت از طریق تماس ‏تلفــنی ‏‎(Dial Up) ‎  و کارت تلفن بین‌المللی متمرکز بود‎.‎‏ گروه شرکت‌های شاتل (آریا رسانه تدبیر)، بزرگ‌ترین مجموعۀ ‏فعال در حوزۀ ارائۀ خدمات دسترسی به اینترنت و راهکارهای ارتباطی اینترنتی در کشور است که توانسته طی ‏سال‌های فعالیت خود، خدمات کارسازی را در این حوزه به مشتریان سراسر کشور ارائه کند. شاتل اولین ارائه‌کنندۀ خدمات ‏‏+‏ADSL2‎‏ در کشور است و بزرگترین سهم از مشتریان بازار اینترنت و خدمات تکمیلی آن در کشور را به ویژه در حوزۀ ‏ارائۀ خدمات اینترنت پرسرعت +‏ADSL2‎‏ به خود اختصاص دهد.

فعالیت‌های ارتباطی شاتل

نمونه کارهای بادکوبه که برای شاتل انجام شده است