هیمالیا

شركت پرتو سرد توان (هيماليا) در سال 1360 در تهران ثبت و تأسيس شد. شروع فعاليت اين مجموعه با توليد يخچال‌هاي صنعتي بود و با توجه به توسعه مجموعه، با ساخت فريزرهاي صندوقي خانگي ادامه پيدا كرد.

با توجه به ركود اقتصادي اواخر دهه شصت در ايران كه حاصل تحولات سياسي در منطقه خاورميانه بود، فعاليت شركت در سال 1369 وارد عرصه تازه‌اي شد و توليد يخچال‌هاي صنعتي متوقف و فريزرهاي ايستاده خانگي جايگزين آن شد كه مي‌توان دستيابي به فضا و امكانات بهتر را از نتايج آن برشمرد.

فعالیت‌های ارتباطی هیمالیا

نمونه کارهای بادکوبه که برای هیمالیا انجام شده است