پرشین استاندارد

پرشین استاندارد (تولید کننده تجهیزات بهداشتی حمام، وان و جکوزی) و پروژه‌های تبلیغاتی انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه.

فعالیت‌های ارتباطی پرشین استاندارد

نمونه کارهای بادکوبه که برای پرشین استاندارد انجام شده است