پست بانک ایران

پست بانک از سال 87 مشتری بادکوبه بوده است.

پست بانک ایران از دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، و از سال 1385 به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی به ارایه خدمات پرداخت. در حال حاضر پست بانک ایران با دارا بودن 14500 شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد. 

فعالیت‌های ارتباطی پست بانک ایران

نمونه کارهای بادکوبه که برای پست بانک ایران انجام شده است