چای شهرزاد

شرکت سهامی خاص چای شهرزاد، فعالیت رسمی خود را در اوایل دهه چهل هجری خورشیدی، با هدف ایجاد اطمینان از کیفیت ثابت محصول و ترویج فرهنگ مصرف چای با بسته‌بندی محصول آغاز کرده است. بیشترین تمرکز شهرزاد از ابتدای فعالیت تا به امروز، استمرار در حفظ کیفیت چای انتخاب‌ شده است. این برند جزو پیشگامان صنعت چای در ایران بوده و می‌توان گفت اولین چای بسته‌بندی‌شده را در سال 1344 وارد بازار کرده است.

فعالیت‌های ارتباطی چای شهرزاد

نمونه کارهای بادکوبه که برای چای شهرزاد انجام شده است