شرکت تهرانیان مهرگان

شرکت تهرانیان مهرگان بنا به ادعای مدیر عامل محترم این شرکت، مخترع دستگاه کروز کنترل خودروهای مگان و پژو 206 است. نکته جالب توجه دیگر این است که در خودروهای مگان، محلی برای نصب کروز کنترل وجود دارد اما در کارخانه نصب نمی‌شوند.

فعالیت‌های ارتباطی شرکت تهرانیان مهرگان

نمونه کارهای بادکوبه که برای شرکت تهرانیان مهرگان انجام شده است