بانک تجارت

بانک تجارت یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین بانک‌های تجاری فعال در شبکه بانکی کشور است. بانک تجارت بنابر لایحه اداره امور بانک‌ها در مهرماه ۱۳۵۸، از ادغام یازده بانک خصوصی در تاریخ ۲۹ آذرماه سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و کمتر از ۲ سال بعد، بانک ایران و روس نیز به آن اضافه شد. بانک تجارت هم‌اکنون مالک شبکه‌ای از 1900 شعبه بانک و ۳۷ واحد ارزی است.

فعالیت‌های ارتباطی بانک تجارت

نمونه کارهای بادکوبه که برای بانک تجارت انجام شده است