موسسه خیریه زنجیره امید

بزودی اطلاعات مربوط به مؤسسه خیریۀ زنجیره امید و پروژه‌های انجام شده توسط آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه برای آن، در وب‌سایت بروز رسانی می‌شود...

فعالیت‌های ارتباطی موسسه خیریه زنجیره امید

نمونه کارهای بادکوبه که برای موسسه خیریه زنجیره امید انجام شده است