در ایران رسم اشتباهی رایج است که از عدم اهمیت دادن به رموز بانکی می‌آید. معمولا در مراکز خرید یا خدماتی رمز بانکی افراد پرسیده می‌شود یا در مواردی رمز اینترنتی کاربران هک شده است.

ایده اپلیکیشن شصت به منظور حفظ امنیت کاربران کارت‌های بانکی خلق شده است. اپلیکیشنی برای تولید رمز یکبار مصرف به جهت جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بانکی که توسط بانک ملی ایجاد شده است. این رمزها از زمان تولید در اپلیکیشن، 60 ثانیه ظول عمر دارند و سپس باطل می شوند.

البته این اپلیکیشن خدمات دیگری از قبيل خريد بليت قطار، بليت کنسرت، درخواست صدور کارت هديه و غیره را نیز ارائه می‌دهد ولی بارزترین آن ارائه رمز کارت يک‌بار مصرف جهت جلوگيري از سوءاستفاده مالي از کارت‌هاي بانکي است.

نام اپلیکیشن و ساختار لوگوی آن با توجه به کارکرد این اپلیکیشن (ایده عمر رمزهای يک‌بار مصرف - 60 ثانیه) توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه طراحی شده است.

برای این کمپین دو فاز تیزینگ و اپنینگ در نظر گرفته شد. در فاز تیزینگ (بسته) با توجه به مخاطبین این کمپین و دغدغه‌ی آنها در ارتباط با حفظ رمز کارت بانکی خود؛ با تگ‌لاین «در حفظ رمز کارت خود کوشا نباشید» سعی شده تا حس کنجکاوی و توجه مخاطبان را برانگیزد.

در فاز اپنینگ نیز پیام تکمیل شده و اپلیکیشن و کارکرد آن معرفی شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران