اینترنت بانک - موبایل بانک رفاه

  • آگهی تلویزیونی
  • بانک رفاه
  • زمستان 1394

هدف پروژه

برای نمایش وجه تمایز خدمات الکترونیکی بانک رفاه، باید در مرحله اول سادگی و سهولت استفاده از این خدمات و در مرحله دوم در دسترس بودن این خدمات نسبت به مراجعه حضوری به بانک نمایش داده می‌شد.

نتیجه پروژه

با اینترت بانک به رفاه می رسیم. 

در طرح‌ها، شعبه‌های بانک با استفاده از ابزار خدمات الکترونیک (موشواره، گوشی تلفن و تلفن همراه) و با پیام در دسترس بودن خدمات الکترونیک و نزدیکی مشتریان به شعبات بانک به تصویر کشیده شده است. شعار «با اینترنت بانک به رفاه می رسیم» نیز به عنوان المان تکمیل کننده تصویر در کمپین استفاده شده است. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک رفاه

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک رفاه را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک رفاه