تسهیلات بافت فرسوده

  • آرت ورک / چاپی
  • بانک مسکن
  • زمستان 1398

اعطای تسهیلات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری

ایده‌پردازی و اجرا در راهبردهای ارتباطی خلاق بادکوبه

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک مسکن

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک مسکن را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک مسکن