تیزر اسطوره بانک ملی

  • آگهی تلویزیونی
  • بانک ملی ایران
  • بهار 1391

این پروژه به سفارش بانک ملی ایران و برای یادآوری قدمت این بانک، به نام «اسطوره» توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه انجام شده است.
کانسپت این تیزر نمایش قدمت و عظمت بانک ملی است و اینکه در 85 سال پیش با اتحاد و نظر خود مردم بانک ملی ایران شکل گرفته است. در این اثر از  داستان سیمرغ پرندۀ افسانه‌ای ایران، الهام گرفته شده است.

هدف پروژه

  • یادآوری قدمت بانک ملی 
  • تشویق مخاطبین به افتتاح حساب در بانک ملی

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران