تیزر قرض الحسنه بانک ملی ایران

  • آگهی تلویزیونی
  • بانک ملی ایران
  • بهار 1391

این پروژه به سفارش بانک ملی ایران و برای معرفی حساب قرض الحسنه این بانک، توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه انجام شده است.
پیام اصلی این تیزر نمایش صرف شدن سود حساب قرض الحسنه در امور خیریه است.

هدف پروژه

  • تشویق مخاطب نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه در بانک ملی ایران

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران