نوبت خانه‌دار شدن شماست

  • بیلبورد
  • بانک مسکن
  • تابستان 1398

تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق ممتاز یکی از انواع تسهیلات بانک مسکن است که امکان دریافت تسهیلات بدون سپرده‌گذاری و ضرورت گذشت زمان را فراهم می‌آورد.

چالش

عدم اطلاع عموم مردم از این وام بانک مسکن و شرایط آسان اعطای آن

هدف

تاکید بر آسان و بدون نوبت وام گرفتن و خانه‌دار شدن

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک مسکن

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک مسکن را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک مسکن