«تنخواه کارت» رفاه قابل استفاده برای مشتریان حقوقی است که از طریق صدور کارت با تعیین سقف برداشت به صورت روزانه یا ماهیانه و با امکان خرید اینترنتی، امکان خرید از پایانه‌های فروشگاهی، برداشت از تمامی دستگاه‌های خودپرداز و امکان انتقال وجه خواهند داشت.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «تنخواه کارت» امکان گزارش‌گیری برای مدیران در سامانه معین است که با تمرکز بر این ویژگی، طرح‌های «تنخواه کارت» بانک رفاه طراحی و در رسانه‌های تلویزیون، دیجیتال و چاپی منتشر شد.

 

 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک رفاه

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک رفاه را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک رفاه