در این مرحله از پروژه معرفی بیمه دی، این بار بر  ماهیت بیمه و تصویری که معمولاً بعد از شنیدن آن در ذهن مخاطبان ایجاد می‌شود تمرکز شده است.

در این فاز، حوادثی که بیمه قرار است آن‌ها را جبران کند به تصویر کشیده شده‌اند. طرح‌هایی مانند: شیشه شکسته، طرح بیلبورد سوخته و زلزله که در آن قالب عکسی روی یک دیوار ترک خورد به تصویر کشیده شده است. تصاویر و ماکت‌های نصب شده برروی بیلیورد ها این حس را در مخاطب ایجاد می‌کند که گویا خود رسانۀ تبلیغاتی دچار حادثه شده است.
در طراحی شعار تبلیغاتی این کمپین از شعار «جبران در کمین حادثه» سعی شده تا بر وجه واقع‌گرایانه بیمه تمرکز و از تکنیک آشنایی‌زدایی استفاده شود. مخاطبان معمولاً با جمله حادثه در کمین است، آشنا هستند و بارها آن را شنیده‌اند. حال برای طراحی شعار سعی شد از این آشنایی استفاده شود و در طراحی تلاش براین بود که شعار و تصویر آگهی همدیگر را تکمیل کنند و مخاطبان هر دو فاکتور را باهم در نظر بگیرند.

 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بیمه دی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بیمه دی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بیمه دی