شعبه‌ای برای تو

  • طراحی گرافیک
  • بانک ملی ایران
  • تابستان 1397

شعبه‌هاي سيار در واقع کاميون‌هايي هستند که داخل آن دستگاه‌های مختلفي جهت ارائه خدمات بانکي وجود دارند. مثلا دستگاه ATM، دستگاه صدور کارت هديه و دستگاه صدور کارت سکه.

طرح ارائه شده باید به گونه‌ای می‌بود که نشان دهد اين يک شعبه سيار و در واقع شعبه خدمات غيرحضوري بانک ملي است.

در نتیجه در طرح و شعار ارائه شده این موضوع مدنظر قرار گرفت و ما فضای شعبه‌ای از بانک ملی را می‌بینیم که در آن مشتری بدون نیاز به انتظار در صف، می‌تواند خدمات موردنیاز خود را که به همان صورتی از طریق این ماشین‌ها دریافت کند که از یک شعبه بانک دریافت می‌کند.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران