شهاب ملی

 • آگهی تلویزیونی
 • بانک ملی ایران
 • زمستان 1391

بانک ملی خدمتی جدید با نام شهاب ملی ارایه کرده بود که غیر ملموس بوده و به دلیل نو بودن آن آگاهی کافی درباره آن موجود نبود. با هدف معرفی نمایش خدمات شهاب ملی برای اولین بار در کشور آژانس بادکوبه طرح ساخت آگهی تلویزیونی را پیش گرفت.

در این آگهی که با توجه به دغدغه های مشتریان خدمات بانکی طرح ریزی شد به چند مورد معمول از احتیاجات مشتریان پرداخته می شود که همگی خارج از ساعات کاری بانک و بدون دسترسی به شعب بانکی با طرح شهاب ملی به آسانی انجام می پذیرد. 

این خدمات که ٢٤ ساعته هستند شامل موارد زیر است:

 • دریافت کارت هدیه
 • پرداخت قبوض
 • خرید بلیط مترو
 • کِلر
 • تبدیل ارز

هدف پروژه

 • معرفی خدمات شهاب ملی
 • افزایش مراجعه مشتریان بانکی به شعب شهاب ملی
 • کاهش مراجعه ارباب رجوع به شعب معمولی بانک

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران