ضمانت‌نامه‌های ارزی

  • بیلبورد / مجله
  • بانک ملی ایران
  • تابستان 1397

ضمانت‌نامه‌های ارزی بانک ملی تعهدي است که بانک در قبال قرارداد متقاضي با کارفرما صادر مي‌کند و در صورت درخواست کارفرما به هر دليل، بانک وجه ضمانت‌نامه را بدون قيد و شرط به کارفرما «ذينفع» پرداخت مي‌کند. ضمانت‌نامه‌هاي بانک ملي بسيار متنوع‌اند و می‌توانند براي موقعيت‌هاي مختلفي صادر شوند.

اين يک نوع خدمت B2B است و مخاطبان هدف آن:

  • شرکت‌هاي خصوصي بزرگ در ايران
  • شرکت‌هاي بزرگ و متوسط که کار واردات و صادرات انجام مي‌دهند.
  • کسب‌وکارهاي متوسط و کوچک

هدف پروژه

  • افزايش آگاهي و اطلاع‌رساني راجع به خدمات بانک ملي در زمينه ضمانت‌نامه‌هاي ارزي به مخاطبان هدف
  • شناساندن اين نوع خدمات بانک به مشتريان
  • جذب مشتريان جديد و افزايش تعداد مشتريان اين خدمت

نتیجه پروژه

در این ایده سعی شده است که با یک المان تصویری شفاف توجه مخاطب را جلب کنیم. تصویر یک کانتینر بر روی فضاهای تبلیغاتی شهر چه برای عموم مردم و چه برای تاجران و شرکت‌های اقتصادی، یک نشان واضح از صادرات و واردات است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک ملی ایران

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک ملی ایران را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک ملی ایران