طرح تبریک عید فطر، همزمان با اتمام ماه رمضان و با هدف معرفی آب نوشیدنی نستله و تبریک این عید در روزنامه‌ها و ‏مجلات چاپ شده است. طرح اصلی این آگهی با استفاده از المان زلالی و پاکی آب و ارتباط آن با ماه رمضان شکل گرفته ‏است. ‏

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و نستله پیورلایف

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و نستله پیورلایف را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات نستله پیورلایف