هم‌ارز با جهان

  • بیلبورد / روزنامه
  • بانک پارسیان
  • تابستان 1396

معرفی شبکه کارگزاری پارسیان، تنها ارائه‌کننده خدمات بانکی و مالی مستقیم با اروپا

در سال‌های اخیر به خاطر عدم ارتباط با شبکه کارگزاری مالی اروپا و همچنین تحریم‌هایی به وجود آمده و محدودیت‌های انتقال مالی، تجار و بازرگانان ایرانی در موقعیت نابرابری در معاملات قرار گرفته و همین امر موجب کم شدن عزت بازرگانان ایرانی شده بود. پس از رفع تحریم‌ها شبکه کارگزاری پارسیان، تنها ارائه‌کننده خدمات بانکی و مالی مستقیم با اروپا، این مشکل را برطرف کرده و تنها شبکه کارگزاری مالی بین کشور و کشورهای اروپایی محسوب می‌شود.

برای طراحی آگهی تبلیغاتی بانک پارسیان درخصوص این شبکه کارگزاری، همه محدودیت‌ها و عواقب تحریم‌ها بر روی مخاطبین این معاملات بررسی شده و ایده اصلی کمپین شکل گرفته است. ایده اصلی بر اساس توازن به وجود آمده در معاملات با کشورهای اروپایی شکل گرفته است. شعار «هم‌ارز با جهان» به ارز مالی و هم‌ترازی ایران با دیگر نقاط جهان اشاره می‌کند. برای تداعی این مفهوم از دو بنای مشهور، برج آزادی در ایران و بنای تاریخی ایتالیا استفاده شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک پارسیان

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک پارسیان را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک پارسیان