بازسازی جایگاه برند بانک سپه

  • تبلیغات محیطی / روزنامه و مجله / چاپ
  • بانک سپه
  • زمستان 1393

ترغیب مخاطبین در خصوص اندیشیدن و تامل در تصمیمات تاثیر گذار زندگیشان و به دست آوردن فواید زیادی همانند اعتباری چشم گیر که رسیدن به آن تنها نیازمند یک حرکت کوچک است مثل انتخاب یک بانک درست برای زندگی امروزی: 
«گاهی حرکتی کوچک، اعتباری بزرگ می‌بخشد»

هدف پروژه

نشان دادن پوزیشن جدید بانک سپه و جذب مخاطبین جوان

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک سپه

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک سپه را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک سپه