تفاوت در صید است

  • تبلیغات محیطی/روزنامه و مجله
  • اویلا
  • بهار 1394
  • چالش چه بود؟

ازآنجا‌که رقبای فعال تبلیغاتیِ کنسرو ماهی تن اویلا ، بر سلامتی محصولشان تأکید داشتند و همچنین این اعتقاد که سلامتی اصل اولیه‌ی مواد غذایی است، منجر به این نکته شد که صحبت در مورد سلامتی امر تازه‌ای نیست. از این رو با‌توجه به تحقیقات انجام‌شده تأکید بر روی کیفیت محصول (کنسرو ماهی تن اویلا از کیفیت بالایی برخوردار بوده و در میان رقبا این نکته به‌عنوان مزیت رقابتی دیده می‌شد) چالش اصلی معرفی کنسرو ماهی تن اویلا با استفاده از پیامی متمایز و جدید در بین رقبا بود.

  • راه‌حل چه بود؟

کیفیت تن ماهی اویلا و طعم خوشمزه آن دو دلیل عمده دارد. اول اینکه گوشت استفاده ‌شده در این کنسرو،  از فیله ماهی تشکیل شده و دوم اینکه صید ماهی و تکنولوژی منجمدسازی آن فرآیندی متفاوت دارد، به‌طوری که هرقدر فرایند صید ماهی تا تولید کنسرو ماهی تن طولانی شود، احتمال افزایش هیستامینی شدن بیش‌تر می‌شود. تکنولوژی منجمدسازی ماهی، هنگام صید به کاهش این احتمال کمک می‌کند. پس در نتیجه باید به‌گونه‌ای درباره‌ی صید حرف بزنیم که هم هیستامینی نشدن را دربر بگیرد و هم جلب‌توجه کند و هم آگاهی برساند و پیام را به گونه‌ای منتقل کند که طعم خوشمزه را به دلیل صید متفاوت انتقال دهد. 

«تفاوت در صید است که خوشمزه‌تر می‌شوند»

پیام اصلی به‌گونه‌ای انتخاب شد که تفاوت در صید را به‌عنوان دلیل کیفیت بالا و طعم خوشمزه آن القاء کند. از طرفی دیگر پیام لحنی صمیمی داشته و با مخاطب آن ارتباط برقرار کند و درنهایت منجر به فروش محصول شود. در نتیجه پیام خلق شده نسبت به رقبا متفاوت باشد.

case study کمپین تبلیغاتی تن ماهی اویلا

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و اویلا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و اویلا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات اویلا