کمپین خدمات الکترونیک بانک رفاه

  • تبلیغات محیطی/ چاپ/ روزنامه و مجله
  • بانک رفاه
  • بهار 1394

بانک رفاه کارگران در مرداد ۱۳۳۹ تشکیل و نخستین شعبه‌های آن در فروردین سال ۱۳۴۰ در دو شهر تهران و اصفهان راه‌اندازی شده است. چالش اصلی پروژه چگونگی معرفی خدمات الکترونیک و ترغیب مردم به استفاده بیشتر  از خدمات الکترونیکی بانک رفاه به جای مراجعه حضوری در بانک بود، در حالی که جایگاه یک بانک مدرن و به روز را نداشت و بین مخاطبین به عنوان یک بانک دولتی و سنتی شناخته می‌شد.

هدف پروژه

برای نمایش وجه تمایز خدمات الکترونیکی بانک رفاه، باید در مرحله اول سادگی و سهولت استفاده از این خدمات و در مرحله دوم در دسترس بودن این خدمات نسبت به مراجعه حضوری به بانک نمایش داده می‌شد.

نتیجه پروژه

رفاه در دست شما

در طرح‌ها، شعبه‌های بانک با استفاده از ابزار خدمات الکترونیک (موشواره، گوشی تلفن و تلفن همراه) و با پیام در دسترس بودن خدمات الکترونیک و نزدیکی مشتریان به شعبات بانک به تصویر کشیده شده است. شعار «رفاه در دست شما» نیز به عنوان المان تکمیل کننده تصویر در کمپین استفاده شده است. 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک رفاه

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک رفاه را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک رفاه