کمپین روغن زیتون فامیلا

  • کمپین دیجیتال
  • فامیلا
  • تابستان 1398

روغن زیتون فامیلا فقط برای سالاد نیست.

روغن زیتون فامیلا مناسب برای سرخ کردن در بسته‌بندی با رنگ متفاوت.

 

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و فامیلا

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و فامیلا را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات فامیلا