کنفرانس مطبوعاتی بایودنت

  • رویداد
  • بایودنت
  • تابستان 1397

«گردهمایی مشترک ایران و سوئیس در حوزه‌ی بهداشت دهان و دندان»
در این گردهمایی ضمن برگزاری نشست خبری، به برند بایودنت نشان بین‌المللی «توث‌فرندلی» اعطا شد.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بایودنت

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بایودنت را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بایودنت