ساخت این تیزر در راستای معرفی و برندسازی برای «پوشک هانیز» انجام شده است.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و هانیز

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و هانیز را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات هانیز