مشاوره برندسازی و بازاریابی مشاوره برندسازی و بازاریابی

جایگاه‌سازی برند درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

پرواز قدرتمندانه برند/ برندسازی روراست

ما نمی‌گوییم بزرگیم به خاطر متد ابداعی برندسازی روراست (Authentic Branding) و یا به خاطر خلق یا رشد برندهای مشهور کشور یا کسب جوایز جهانی و تأیید اساتید بین‌المللی؛ ما بزرگیم چون به آینده‌ای بزرگ فکر می‌کنیم. ما با صاحبان برند‌ها، آینده و ایده‌هایی بزرگ و دور از ذهن خلق می‌کنیم. 
شما باید از موقعیت خود و موقعیت رقبای مستقیم و غیرمستقیم در بازاری که فعالیت می‌کنید مطلع باشید و واحد استراتژی آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه در این مسیر شما را یاری می‌دهد. چه محصول جدید یا خدمتی عرضه کنیم؟ با چه نامی؟ چه شکل و بسته‌بندی؟ معماری برند سازمان شما چگونه باشد؟ کدام رسانه و در چه زمانی و با چه قیمتی، کمترین هزینه و بالا‌ترین اثربخشی را برای ما خواهد داشت؟ چگونه می‌توانیم بهترین و تأثیرگذار‌ترین آگهی تلویزیونی (TVC یا آگهی بازرگانی تلویزیونی) و رادیویی را بسازیم؟ پاسخ این سؤالات در واحد استراتژی داده می‌شود.