بازاریابی و برندسازی بازاریابی و برندسازی

خدمات برندسازی و برندینگ درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

راهکارهای بازاریابی و برندسازی

اهمیت تفکر استراتژیک بیش از همه بر رهبرانی که می‌خواهند زمام آینده خود و برندشان را در دست بگیرند، روشن است. 
استراتژی راه تحقق هدفی است که بر اساس چشم‌انداز، تعیین‌شده است. به‌ شکلی که تمامی تلاش‌های سازمان حول آن نقطه به‌صورت متمرکز تعریف‌شده و اجرا می‌شوند. 

آژانس تبلیغاتی تمام‌خدمت بادکوبه مدعی است که در زمینه توسعه برندهای مستعد، مبتکر یک متدولوژی منحصربه‌فرد است. البته با این پیش‌فرض که شما به‌عنوان صاحبان برند از لحظه‌ی اجرای این مدل، در آینده خلق‌شده‌تان برای برند خود به سر می‌برید. لذا بر اساس شیوه‌هایی علمی و درعین‌حال خلاقانه فرصت‌ها یکی پس از دیگری برای شما خلق‌شده و به آینده‌ای بالا‌تر ازآنچه برای خود تصور کرده‌اید، خواهید رسید. 

تیم راهکارهای بازاریابی و برندسازی، به ایجاد آگاهی از آنچه می‌پردازد که هنوز شکل نگرفته است و رهبرانی که از توان پیش‌بینی برخوردارند، کسانی هستند که نه‌ تنها دستخوش تغییرات نیستند بلکه در مقابل آن‌ها مقاوم بوده و حتی خودشان منشأ تغییر و تحول می‌شوند. 
بر اساس این متدولوژی ابتدا آینده برند خلق‌شده و پس از انجام تحقیقات محیطی و درون‌سازمانی و همچنین تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از تحقیقات بازار و مخاطبان برند، بر اساس نقاط قوت و ضعف و همچنین یافتن تهدید و فرصت‌های موجود، اهداف و استراتژی سازمان تدوین می‌شود. 
مرحله‌ی بعد تعیین گروه مخاطب و ارائه راهکارهای بازاریابی در چهار شاخه‌ی محصول، قیمت گذاری، توزیع و ارتباطات با استناد به تحلیل‌ داده‌های به‌دست‌آمده است. سپس هویت سازمانی برند خلق‌شده و طبق برنامه‌ریزی دقیق از طریق کمپین IMC بر اساس یک برنامه منسجم ارتباطی به مخاطبان معرفی می‌شود.

خدمات مرتبط با بازاریابی و برندسازی

خدماتی که در حوزۀ بازاریابی و برندسازی به شما ارائه می‌شود