طراحی استراتژی کمپین‌های تبلیغاتی ۳۶۰ درجه طراحی استراتژی کمپین‌های تبلیغاتی ۳۶۰ درجه

طراحی استراتژی کمپین‌های تبلیغاتی درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

کمپین نویسی

چه چیز بگوییم؟ به چه کسی می‌خواهیم بگوییم؟ در چه زمانی می‌خواهیم بگوییم؟ با چه هدفی می‌خواهیم بگوییم؟ با چه بودجه‌ای می‌گوییم؟ آیا اکنون وقت ارسال پیام برای مخاطبین محصول یا خدمت ما هست؟ چگونه تأثیرگذار‌تر پیام ارسال کنیم؟ طراحی استراتژی و نگارش کمپین تبلیغاتی توسط یک تیم حرفه‌ای متشکل از تحقیق بازار، ایده‌پردازی، استراتژیست برند، طراح و گرافیست، کار‌شناس اینترنتی و کار‌شناس رسانه صورت می‌پذیرد. به کمپین‌های کامل اصطلاحاً ٣۶٠ درجه می‌گویند؛ اما لزوماً همه محصولات و خدمات نیاز به اجرای کمپین ٣۶٠ درجه ندارند. این فرایند به نگارش کمپین هر چه دقیق‌تر و علمی‌تر کمک می‌کند.