رسانه‌ای پراشتها رسانه‌ای پراشتها

خدمات انتخاب رسانه تبلیغاتی درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

انتخاب رسانه

هرروز بیش از صد‌ها پیام تبلیغاتی توسط رسانه‌های مختلف برای یک شهروند ارسال می‌شود. بدیهی است خلق رسانه‌های جدید، برنامه‌ریزی رسانه‌ای حرفه‌ای و بررسی انواع رسانه و میزان اثربخشی آن‌ها می‌تواند در دیده شدن برند شما با هزینه‌ای کمتر، مؤثر باشد.