برنامه‌ریزی رسانه برنامه‌ریزی رسانه

خدمات طراحی و برنامه‌ریزی رسانه درایران توسط آژانس تبلیغاتی بادکوبه

خرید رسانه تبلیغاتی

بیشترین پولی که صاحبان کالا یا خدمت در یک کمپین تبلیغاتی هزینه (سرمایه‌گذاری) می‌کنند در بخش خرید رسانه‌ای است. همین موضوع اهمیت واحد استراتژی و برنامه‌ریزی رسانه را بیشتر می‌کند. این واحد در دو بخش زیر به‌صورت تخصصی خدمت ارائه می‌دهد: 
١. تدوین استراتژی رسانه
٢. برنامه‌ریزی رسانه
تحلیل رسانه‌های مختلف و شناسایی کارایی آن‌ها، پایش تأثیرگذاری رسانه‌ها و میزان اثربخشی هر رسانه، همچنین تنظیم کردن گزارش‌های مرتبط با عملکرد رسانه‌ای برند، یک‌سوی پراهمیت واحد رسانه است.

خدمات مرتبط با برنامه‌ریزی رسانه

خدماتی که در حوزۀ برنامه‌ریزی رسانه به شما ارائه می‌شود