بانک کشاورزی

بانک کشاورزی یکی از بانک‌های تخصصی کشور و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ماموریت آن، حمایت از بخش کشاورزی و زیر بخش‌های آن است. بانك كشاورزی بيست و يكم خرداد سال 1312 تاسيس شد و در حال حاضر 1914 شعبه دارد که 1153 شعبه در مناطق روستایی و کشاورزی به ارایه خدمات تخصصی بخش کشاورزی می‌پردازند. تعداد 761 شعبه نیز در شهرها در امر ارائه خدمات تجاری مشغول به فعالیت هستند و 36 شعبه نيز به ارائه خدمات ارزی و بین‌المللی مشغول‌اند.

فعالیت‌های ارتباطی بانک کشاورزی

نمونه کارهای بادکوبه که برای بانک کشاورزی انجام شده است