برای شکوفایی ایران

  • تبلیغات محیطی - چاپ - روزنامه و مجله
  • بانک کشاورزی
  • تابستان 1395

بانک کشاورزی در راستای حمایت‌های خود در بخش صنعت در سه حوزه مکانیزاسیون تجهیزات کشاورزی، کشت گلخانه‌ه‏ای و آبزی‌پروری فعالیت‌هایی را آغاز کرده است. در همین راستا و با هدف معرفی خدمات انجام‏ شده توسط بانک کشاورزی خروجی‌هایی طراحی و در رسانه محیطی منتشر شده است.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و بانک کشاورزی

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و بانک کشاورزی را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات بانک کشاورزی