کاسل شمس

کاسل برند یکی از نوشیدنی‏‌های شرکت کشت و صنعت ایران برتر، یکی از زیرمجموعه‏‌های گروه صنایع غذایی سولیکو است. برند کاسل مجموعه‏‌های ازنوشیدنی‌‏های متنوع تولید می‌کند که شامل نوشیدنی مالت کاسل برو، آبمیوه‏‌های گازدار کاسل بابل، انرژی‏‌زا‏های 18+، مالت کولا و نوشیدنی‏‌های دیگر اشاره نمود. کارخانه این شرکت درخادم آباد شهریار است.

فعالیت‌های ارتباطی کاسل شمس

نمونه کارهای بادکوبه که برای کاسل شمس انجام شده است