پروموشن و معرفی محصول برند کاسل شمس

  • کاسل شمس
  • زمستان 1394

پروژه پروموشن_سمپلینگ برند کاسل شمس با هدف افزایش میزان آگاهی از برند کاسل نزد مخاطبین محصول در فروشگاه‌های سراسر تهران انجام شده است. این فعالیت که همراه با سمپلینگ و معرفی محصول بود، در حدود 50 نقطه از فروشگاه‌های تهران انجام شد.

خروجی‌های این پروژه

خدمات ارائه شده

بادکوبه و کاسل شمس

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و کاسل شمس را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات کاسل شمس