مؤسسه خیریه کهریزک

بنیانگذار آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک با هدف ارائه خدمات رایگان به نیازمندان معلول و سالمند، به گونه خیریه، توسط »دکتر محمدرضا حکیم زاده« تاسیس شد.

سال 1352، در زمین اولیه آسایشگاه فعلی با مساحت 28000 مترمربع، اهدائی مرحوم حاج حسن محمدی، آسایشگاه سالمندان کار ساخت و ساز را شروع کرد. امروز این محل، با وسعت حدود  420 هزار متر مربع زمین و احداث بناهای زیبا با کاربری‌های مختلف آسایشگاه‌های مردان و زنان برای افراد معلول و سالمند، کارگاه‌ها، فیزیوتراپی، ساختمان بیماران ام.اس، سالن ورزشی، فضای سبز مطلوب و آب‌نما، و... در خدمت عموم نیازمندان عزیز قرار دارد.

فعالیت‌های ارتباطی مؤسسه خیریه کهریزک

نمونه کارهای بادکوبه که برای مؤسسه خیریه کهریزک انجام شده است