معشوق همین‌جاست

  • آگهی تلویزیونی
  • مؤسسه خیریه کهریزک
  • تابستان 1395

 پروژه ساخت آگهی وایرال موسسه خیریه کهریزک با هدف ترویج جذب کمک‌های نقدی جایگزین قربانی کردن احشام در عید قربان و معرفی موسسه خیریه کهریزک به عموم جامعه ساخته و در شبکه‌های اجتماعی با تمرکز بر تلگرام پخش شد. پس از انتشار آگهی در شبکه‌های مجازی، این آگهی مورد استقبال مردم قرار گرفته و در مدت کوتاهی توانست چند صدهزار مخاطب را به خود جذب کند.

خروجی‌های این پروژه

تلویزیون / رادیو

خدمات ارائه شده

بادکوبه و مؤسسه خیریه کهریزک

با کلیک روی دکمۀ زیر، تمام جزئیات مربوط به همکاری بادکوبه و مؤسسه خیریه کهریزک را مشاهده خواهید کرد

تبلیغات مؤسسه خیریه کهریزک