انجمن خیریه اتیسم ایران

انجمن خیریه اتیسم ایران، تشکل غیر دولتی، غیر انتفاعی، آموزشی،  حمایتی و توانبخشی ویژه طیف اختلال اتیسم در ایران است که در سال 1392 با هدف ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای اتیسم و خانواده های آنان توسط جمعی از علاقمندان‌، متخصصان، خیرین و خانواده های این کودکان با مجوز رسمی ملی وزارت کشور به شماره ثبت 33242 ، شناسه ملی 14003859508 از وزارت کشور و وزارت بهداشت تاسیس شده است.

فعالیت‌های ارتباطی انجمن خیریه اتیسم ایران

نمونه کارهای بادکوبه که برای انجمن خیریه اتیسم ایران انجام شده است